Rieka Dunaj

Obtiažnosť rieky: ZWC - WW1
Obvyklé nástupné miesta: Hainburg nad Dunajom (AT)
Obvyklé miesta vylodenia: Karloveská zátoka v Bratislave
Vhodné pre: rafty, kajaky, kanoe
Obmedzenia: -
Podujatia na rieke: -

Dôležité info:

1) Plavebná dráha veľkých plavidiel je na rieke Dunaj vytýčená červenými a zelenými bójami. Lode idúce po prúde musia mať červené bóje na pravoboku a zelené na ľavoboku. V prípade, že je v riečisku len jedna bója, potom sa za druhú bóju považuje breh rieky. Malé plavidlá, medzi ktoré patria aj rafty, kajaky a kanoe sa môžu plaviť aj mimo vytýčených plavebných dráh. Avšak na trase Hainburg nad Dunajom - Karloveská zátoka sa križovaniu plavebnej dráhy nevyhnete.

2) Kombinácia viacerých faktorov - veľká šírka rieky, hĺbka niekoľko metrov, silný prúd, častá lodná doprava, prípadné vlny od lodí a vetra - nerobí zo splavu Dunaja jednoduchú záležitosť. Zrážka s bójou predstavuje vysoké riziká.

Galéria

Kam ďalej?

Napríklad Dunajec