Ďalšie rieky

Dunajec
Biela Voda (Bialka)
Lipník
Poprad
Váh
Belá
Orava
Dunaj
Malý Dunaj
Hron
Hornád

Umelý vodný kanál v Liptovskom Mikuláši
Umelý vodný kanál v Čunove