60 rokov raftéra Dušana

Známy pieninský raftér a matematik Dušan Mamrilla, ktorý na plti alebo rafte prepravil viac ako desať tisíc spokojných cestujúcich a na rieke Dunajec najazdil cez desať tisíc kilometrov, dnes oslavuje 60 rokov. Ak by sa sme pozreli na kvantá študentov, ktoré ako matematik vzdelával, boli by to určite rovnako závratné čísla.

Raftujeme.sk mu želá veľa síl pri pádlovaní životom, pevné zdravie a vždy priaznivé prúdy!

Ku gratulácii pripájame aj brilantnú spätnú väzbu na tohto jedinečného raftéra, ktorú sme obohatili o fotografie z jeho raftérskeho života. Za spätnú väzbu veľmi pekne ďakujeme Jozefovi s rodinou!


Foto 1: Po tom, čo sú rafty nafúkané, treba vystrojiť cestujúcich, poskytnúť základnú
inštruktáž a môže sa ísť na vodu.

... " Vápencový útvar Tri koruny v horskom masíve Pieniny tvorí päť vrcholov, ktorých najvyšším je Okrąglica s výškou 982 m n. m. . V minulosti bol geografickým prienikom troch provincií Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na severe to bola Galícia, ktorá sa v danom mieste delila na západnú Galíciu a východnú Galíciu. V súčasnosti by sa táto oblasť dala vymedziť ako juhovýchodné Poľsko a západná Ukrajina. No a na juhu to bolo Horné Uhorsko obývané prevažne Slovenským obyvateľstvom. Galícia bola prvým slovanským kniežatstvom Rakúsko-Uhorskej monarchie." ... tak takýmito slovami nás privítal inštruktor raftingu na našom splave Dunajca v gumenom profesionálnom člne.


Foto 2: Zoznámenie cestujúcich s raftom a pádlami v pokojných vodách prístavu a
hor sa do perejí

Už prvý dojem v nás vyvolával tušenie, že sa dnes nebude jednať o obyčajnú a bežnú plavbu s naučenými bájami a komerčnými povesťami pre turistov splavujúcich pereje tejto ľadovej rieky. Ale najmä, že "náš kapitán raftu" nebude len tak obyčajným kormidelníkom, a že rozumie príbehu rieky o trochu viac. Následné množstvo informácií a tok zmysluplných poznatkov v nás tento pocit iba potvrdil. Okrem iného sme sa dozvedeli, že názov Pieniny nie je odvodený z poľského výrazu "piena - pena", ale slovotvorný základ pochádza z keltského pojmu „pen“ čo znamená vrchol či hora.


Foto 3: Výstroj skompletizovaný, rafty prichystané na odvoz z konečného prístavu.
Už len ich vyložiť na prívesný vozík, zviazať a môže sa ísť.

Informácie o zázračných prameňoch, krutých zbojníkoch či skamenených mníchoch sme sa od inštruktora nedozvedeli. To všetko z prozaického dôvodu, a to že našim sprievodcom nebol rozprávkový pltník, ale vzdelaný matematik s vedecko-pedagogickou hodnosťou vysokoškolského učiteľa. Tento v minulosti pôsobil na niekoľkých univerzitách, no súčasný trend masívneho vzdelávania verejne kritizuje a tvrdo odmieta. Podľa nás je škodou, že sa s učiteľskou profesiou rozlúčil a takýto "inštruktori" v školách chýbajú. Na druhej strane je však prínosom pre nás ostatných pri voľnočasových aktivitách.

Na záver chcem povedať, že špliechajúcu vodu sme si s rodinou plne užili a vychutnali plavbu nádherným kaňonom. Domov sme odchádzali obohatení o nové informácie a poznatky a so zážitkami, ktoré nám poskytli raftéri z www.raftujeme.sk.

Viac info o raftérovi Dušanovi:
[1] www.mamrilla.sk
[2] http://profit.etrend.sk/aktivny-zivot/pltnici-spod-pienin.html

Tagy: